Harlem Shake κοριτσιων

http://www.videogr.gr/2013/07/harlem-shake_14.html