Μαθηματικά με χιούμορ

1) Πώς πλένουν οι μαθηματικοί τα πιάτα;
Πλένουν ένα και λένε: «ομοίως και τα άλλα».

2) Πώς οι μαθηματικοί ανοίγουν μια κονσέρβα;
Λένε:

«έστω ότι είναι ανοικτή».

3) Πώς γελάνε οι μαθηματικοί;
«Χι χι τονούμενον».

4) Πώς οι μαθηματικοί κόβουν ένα δέντρο;
-Το υψώνουν στο τετράγωνο και φεύγουν οι ρίζες.

5) Γιατί οι μαθηματικοί πάνε στην εκκλησία;
-Για να μελετήσουν την ακολουθία.

6) Γιατί παντρεύονται οι μαθηματικοί;
Για να ολοκληρώσουν τη σχέση τους.

7) Πώς λένε οι μαθηματικοί την παρθένα;
-«Συνάρτηση κάτω φραγμένη».

8) Τι κάνει ένας gay μαθηματικός;
-Κάθεται στον άξονα των z.

9) Ποια η διαφορά μαθηματικού και αστυνομικού;
-Ο μαθηματικός θέλει να τετραγωνίσει τον κύκλο, ενώ ο αστυνομικός να κυκλώσει το τετράγωνο.

10) Γιατί οι μαθηματικοί παρακολουθούν τις μέλισσες;
Για να κάνουν πρόσθεση κατά μέλι.
Read More... [Source: Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ - Posted by FreeAutoBlogger]