Η μέρα της κρίσης πλησιάζει.. τι περίμενες;

Μόνο ο Θεός θα σε κρίνει; ε και τι περίμενες να αποφανθεί;