Ακόμα και όταν δεν το κάνουν.. το εννοούν

They just ignore their subordinates..


and when they don't..
they do..