Εγώ ξεροσφύρι; Ποτέ!

Τι θα γίνει με το ξηροκάρπι που λέγαμε μάγκα.. 
θα το φέρεις με το καλό γιατί αρχίζω να φορτώνω;