Ποιος είπε τη μεγάλη αυτή ρήση;

Οι σαραντάρες ίσον με δύο 20άρες... Ποίος είπε τη μεγάλη αυτή ρήση;
Θαλής ο Μιλφήσιος...