Η πραγματική χρήση της πατερίτσας...

Πατερίτσες είναι εκείνα τα βοηθήματα που χρησιμοποιούμε όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα ευστάθειας ή βαδίσματος.. Ή μήπως όχι?


Ειδικά άμα στις δικαιολογεί και το ταμείο..