Αντλία βενζίνης σε λάθος τρύπα..

Ναι.. δεν πρέπει να μπαίνει εκεί λογικά..