Μπάτσοι - Jumping
http://anekdota-funny.blogspot.com/2013/07/jumping.html