Χάρισον Ford
http://anekdota-funny.blogspot.com/2013/05/ford.html