Πως λέγεται ο χοντρός γιάννης στα γαλλικά;

-Πως λέγεται ο χοντρός γιάννης στα γαλλικά;

-Λιποζάν...!!!http://anekdota-funny.blogspot.com/2013/06/blog-post_29.html