Σε 5 λεπτά έφτασα
http://anekdota-funny.blogspot.com/2013/06/5.html