Επειδή τα άλλα παιχνίδια είναι συνηθισμένα και βαρετά...