Βλέπω εσένα!Κοιτάζω τ' αστέρια και βλέπω εσένα,
κοιτάζω τον ήλιο και βλέπω εσένα

κοιτάζω το φεγγάρι και βλέπω εσένα,
Δεν κάνεις και λίγο στην άκρη?