Πουτ@νες vs Τρ@βεστί

-Γιατί οι πουτ@νες δουλεύουν στα μπορντέλα ενώ οι τραβεστί στον δρόμο;


-Γιατί το κρύο για να το αντέξεις... θέλει αρχ*δια!