Ξανθιά σε ξενοδοχείο...Μια ξανθιά μπαίνει σε ένα ξενοδοχείο:
- Το όνομα σας παρακαλώ;

- Παπαδοπούλου.
- Το μικρό;
- Στο σπίτι. Κοιμάται.